Norsk brannvernforening mener det må bli strengere krav til kontroller over brannsikkerheten i leilighetsbygg.
Norsk brannvernforening mener det må bli strengere krav til kontroller over brannsikkerheten i leilighetsbygg. Foto: Shutterstock
- Regelverket må endres for at folk skal være trygge på at leilighetene de kjøper har god nok brannsikkerhet.

Det sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, til P4-nyhetene.

Han frykter det er flere brannfeller lik leilighetsbygget i Trysil i Innlandet som mandag ble evakuert og fikk bruksforbud etter en befaring. Branneksperter tror bygget ville ha kollapset i løpet av en time om det begynte å brenne, skrev Østlendingen.

Ønsker krav om kontroll
- Det er dessverre slik at dagens lovverk er basert på ren tillit mellom utbygger, kommune og kontrolletater. Og det er svært få bygg der brannsikkerheten faktisk blir kontrollert, sier Søtorp. 

Han etterlyser at politikerne kommer på banen.

- De må ta initiativ til å endre lovverket så brannsikkerheten kontrolleres før et bygg får ferdigattest, sier han.

Boligeiere melder selv inn avvik
Brannvernforeningen får stadig henvendelser fra privatpersoner som har kjøpt en leilighet og så oppdager mangler i brannsikkerheten. Dette gjelder både gamle og nye bygg.

- Og det er helt galt at det er de som skal være kontrollinnstans på brannsikkerheten. Dette må være i orden før bygget overlates til beboerne, sier Søtorp.

Og Carsten Pihl, direktør i Huseierne, deler bekymringen.

- Beboerne skal bo i bygg som er satt opp i henhold til regler. Og i Trysil er det åpenbart ikke det, og beboerne må lide for de profesjonelles feil.

Han håper feilen i leilighetsbygget i Trysil kun er et engangstilfelle, men frykter at det ikke er det.

- Vi er litt bekymret for at det er en systematisk feil, og håper man fort vil finne ut av det i Trysil så vi ser hva som må gjøres videre, sier Pihl.

- Bygg i Norge er trygge
Per Jæger i Boligprodusentenes forening sier leilighetsbygget i Trysil har blitt bygget med et materiale i rømningsveiene som man setter spørsmålstegn ved. Men han står fast på at bygg i Norge er trygge.

- Vi har gode byggefirmaer som bygger i Norge. Det er få branner som gjør at man ikke kommer seg ut av husene. Det er trygt å bo i norske hus, sier Jæger.
Flere kanaler