FLYKTNINGLEIR: Leiren Moria på Lesbos. Her er det snø, vind og kuldegrader.
FLYKTNINGLEIR: Leiren Moria på Lesbos. Her er det snø, vind og kuldegrader. Foto: Reuters
0:00 | 0:42
Flere flyktninger og migranter som er strandet i provisoriske leire i Europa står nå i fare for å fryse i hjel.

Det frykter flere hjelpeorganisasjoner som nå slår alarm om forholdene.

Snø, kulde og iskald vind
Over 60 mennesker har så langt mista livet i kuldebølgen som nå rammer flere europeiske land. Blant dem flere flyktninger. I flyktningleiren Moria på den greske øya Lesbos døde en afghansk mann på grunn av kulden i forrige uke, ifølge greske medier. Ifølge the Independent døde to irakiske og en somalisk flyktning nylig i Bulgaria.

- Folk mangler ordentlig husvære, de bor i telt, ute eller i tomme bygninger. De mangler varme klær, de mangler oppvarming og ordentlige madrasser og det er rett og slett livsfarlig å leve slik i denne kulda, sier nødhjelpssjef i Redd Barna, Gry Ballestad, til P4 Nyhetene.

Organisasjonen krever umiddelbare tiltak for å ta vare på flyktninger og migranter i kuldebølgen som preger store deler av Europa. De er spesielt bekymret for barna.

- Barn tåler mindre enn voksne. Mange av dem har ikke nok klær til å tåle kulda og bor dårlig. I Hellas er det fulle leire, noe som gjør at flere beveger seg ulovlig gjennom Europa. En del av disse er barn som reiser alene. Redd Barna er utrolig bekymra for de, særlig i denne kulden, sier Ballestad.
Fryser
FROSNE TÆR: Flyktninger i leire i Hellas mangler varme klær. Her fra en leir 55 kilometer utenfor Aten. Foto: Anna Pantelia/Redd Barna


- Akuttiltak kun plaster på såret
I Hellas bor nå over 60.000 mennesker i leire. Flere av leirene er overbelastede og har færre senger enn mennesker slik at mange må bo i telt utendørs.

- Dette handler ikke om antallet mennesker, men om at dette ikke er måter som mennesker kan bo på og overleve. Flere helseorganisasjoner sier det er en høy økning sykdommer på grunn av kulda, forteller rådgiver i Flyktninghjelpen i Hellas, Claire Whelan.

Flere hjelpeorganisasjoner bistår folk i leire, men det trengs kraftigere tiltak, mener hun.

- Dette har pågått over lang tid. Det å hjelpe folk akkurat nå med tepper og sånn er som å sette plaster på et åpent sår. Det som trengs ifølge våre observasjoner er at folk må ut av leirene, sier Whelan.

- Somling fra europeiske land kan koste liv
Europeiske land, blant dem Norge, har lovet å ta i mot og behandle asylsøknadene til 66.400 mennesker som nå er strandet i Hellas etter EUs avtale med Tyrkia. Dette arbeidet går for sent, mener hjelpeorganisasjonene.

- Det er potensielt en dødelig somling vi ser fra Europa. Det er ikke så mange mennesker som er på flukt i Europa nå, så vi kunne ha hentet flere til andre land. Norge har lovet å ta i mot 1500 men så langt har vi tatt i mot rundt 250. Potensielt koster det liv dersom ikke europeiske land nå tar i mot flere, sier Ballestad i Redd Barna.

Whelan i Flyktninghjelpen er enig.

- Det betyr ikke at alle skal få asyl, men landene har lovet at disse skal få behandlet søknadene andre steder. Hittil er det under 10.000 som har forlatt Hellas gjennom dette programmet, forteller hun.

SNØ
KULDEBØLGE: En mann varmer seg på et bål i en flyktningleir i Hellas. Foto: Redd Barna