FÅR MINDRE Å RUTTE MED: Fra 1. februar vil unge under 25 år få nær 70.000 kr mindre å rutte i året med om de må på arbeidsavklaringspenger (AAP).
FÅR MINDRE Å RUTTE MED: Fra 1. februar vil unge under 25 år få nær 70.000 kr mindre å rutte i året med om de må på arbeidsavklaringspenger (AAP). Foto: Shutterstock
0:00 | 1:14
De unge frykter nå at kuttet som ble bestemt da Regjeringen la frem sitt statsbudsjett i fjor høst,  kommer før NAV har på plass den oppfølgingen som er lovet. 

Regjeringen vil heller bruke de 119 millionene de sparer på tettere oppfølging for å få flere av de i jobb. 

– Skaper bare flere tapere
32 år gamle Line Skåtøy som har medfødt hjertefeil, og som etter en trafikkulykke måtte gå på AAP i 8 år mener kuttet er en katasrofe. 

– Skulle jeg ha blitt kuttet såpass mye da jeg gikk på AAP hadde jeg kommet ut i et økonomisk uføre. Jeg hadde ikke fått det til å gå rundt selv om jeg hadde flyttet hjem til foreldrene mine, sier Skåtøy. 

Med en minstesats på 130.000 kroner i året tror hun mange vil få det vanskeligere. 

–  Bare tenk deg å bli stilt i situasjonen om du skal velge å ta medisiner, behandling eller om du skal ha mat til å overleve, sier Skåtøy som i dag er styreleder i paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede. 

– Å kutte så mye er kjempekatastrofalt. Det er tapere de lager nå, ikke noe annet, sier Skåtøy. 

Hun frykter også oppfølgingen som NAV skal gi ikke er bra nok

– Jeg tror ikke de er forberedt og at planen ikke er lagt grundig nok, sier hun. 

– Vi ser ikke helt at det skal komme noe stort og nytt ut av de 119 millioner kronene som regjeringen nå flytter på,  sier generalsekretæren i Unge Funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen. 

– Det blir mer som en dråpe i havet, sier han. 

Han forventer uansett at den nye Arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) følger opp. 

– Jeg håper han sørger for at det blir en høy prioritering i NAV og at denne saken ikke drukner i den store NAV-skandalen, sier Hansen. 

Lover å følge opp
Isaksen svarer at det ikke er noen tvil om at NAV skal ha en forsterket innsats.

Han mener det er fornuftig bruk av pengene. 

– Vi må både følge opp tettere og gjøre mer fordi vi har en kraftig økning av unge som faller ut av arbeidslivet og som går over på helserelaterte ytelser. Det er veldig synd at vi gir slipp på unge mennesker for tidlig og ikke klarer å  få de som kan jobbe tilbake i jobb, sier Isaksen. 
Flere kanaler