Det siste døgnet har antallet branner doblet seg i Sverige og er nå oppe i 44.

SVT melder at politiet har gjort funn ved Arboga som gjør at brannene trolig er påtent.
Flere kanaler