I skissen skal det være enighet om å øke kollektivsatsingen, men også redusere bompengebelastningen med fem milliarder de neste årene.

Venstre frykter ifølge NRK at det vil bidra til mer biltrafikk, og dermed være i strid med Granavold-plattformen og nullvekstmålet.

Flere kanaler