Det ble sendt ut SMS-varsel til husstandene i Hurum som får vann fra det aktuelle vannverket. De blir bedt om å koke vannet inntil videre.

De vil få nytt varsel når vannet er friskmeldt.

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler