De fleste kvinner velger å slutte med snus under graviditeten.
De fleste kvinner velger å slutte med snus under graviditeten. Foto: Shutterstock
  • 05.04.22
    Gravide dropper snusen
    0 min
  • 05.04.22
    Gravide dropper snusen
    0 min
For første gang er det tall på hvor mange gravide som bruker snus.

Av 17473 gravide i 2021 oppga 813 kvinner at de brukte snus da svangerskapet startet. Det utgjorde 4,7 prosent, viser tall fra Medisinsk fødselsregister hos FHI.

De fleste klarer å slutte
Snusbruken var størst blant de yngste gravide. Blant gravide under 19 år var 14,7 prosent snusbrukere, i aldersgruppen 20-24 år gjaldt dette 9,8 prosent.

Tallene viser at ved svangerskapets slutt var det kun 1,8 prosent av de gravide som brukte snus.

- De fleste gravide velger å slutte å snuse under svangerskapet da de vet hvilke uheldige effekter dette kan medføre, forteller overlege ved Folkehelseinstituttet, Ferenc Macsali, til P4-nyhetene.

Skadelig for fosteret
Snusing, som røyking, kan føre til økt risiko for fødselsvekt, keisersnitt og i verste fall dødfødsel.

- Det hadde jo vært ønskelig at tall for både røyking og snus hadde vært tilnærmet null under svangerskapet. Budskapet er jo det samme for snusing og røyking. Ikke bruk det under graviditet, sier Macsali. 

Det er første gang mors snusvaner registreres. Mors røykevaner har vært registrert siden 1999. De tallene viser at andelen gravide som røyker ved svangerskapets begynnelse i 2021 var 1,9 prosent. Tallet har falt i takt med at færre nordmenn røyker. For tjue år siden, i 2001, var det 23,3 prosent av de gravide som røyket. viser tallene.
Flere kanaler