Norge mangler 7.000 sykepleiere, og nesten 150.000 nordmenn står uten en fastlege.
Norge mangler 7.000 sykepleiere, og nesten 150.000 nordmenn står uten en fastlege. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:50
- Mange tror at helsetjenesten klarer så og si alle løft. Det er viktig å erkjenne at pandemien og andre kriser har vært en veldig stor belastning for helsetjenesten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog bruker ikke lenger mye tid på å uroe seg for smittetall og innleggelser. To år etter pandemien har han andre bekymringer. 

Det er i nå mangel på sykepleiere og fastleger, og mange helsearbeidere slutter.

 - Vi trenger gode tiltak for å styrke deler av helsetjenesten i tiden fremover, sier Guldvog. 

- Kan ikke stå i nye kriser

Norsk Sykepleierforbund deler helsedirektørens bekymring. Ifølge Nav mangler Norge 7000 sykepleiere. 

- Vi trenger et reelt og faktisk helseløft, sier leder Lill Sverresdatter Larsen. 

I en undersøkelse de gjennomførte under pandemien svarte 72 prosent av sykepleierne at de det siste året har vurdert å slutte eller bytte arbeidsplass.

Hun mener helsevesenet ikke er rustet til å takle nye kriser som vil kunne oppstå.

- Når det kommer nye pandemier, og det gjør det,  så kan vi ikke stå i det sånn som vi gjør. Antibiotikaresistens er en alvorlig trussel, i tillegg til den demografiske trusselen i at vi blir som trenger hjelp, sier Sverresdatter Larsen. 

Må rustes opp

Guldvog mener at helsetjenesten vil kunne klare å stå i nye kriser dersom vi får endringer i systemet.

- Gitt at vi får på plass de ordninger som skal til for å kunne håndtere situasjonen fleksibelt og at vi kan skalere tjenesten etter de behovene som eksisterer fortløpende, sier Guldvog. 

Han sier pandemien har avdekket mange svakheter, i mangel på personell. 

- På flere av disse områdene har vi behov for å ruste opp tjenesten, for å sikre at befolkningen får et godt nok tilbud, hvis vi får nye kriser, sier Guldvog. 

 
Flere kanaler