Årsaken er at det kan ha vært farlige bakterier, blant annet fra flaggermus, inne i grotta og noen av guttene har svekket immunforsvar etter å ha vært innesperret.

Flere av guttene har fått både stivkrampe-og rabiessprøyte, og i tillegg har to gutter fått antibiotika på grunn av symptomer på lungebetennelse.

Flere kanaler