I brevet som TV 2 har fått tilgang til, hevdes det blant annet at politiet har gitt seg ut for å være Tom Hagen og at de har kommunisert med motparten i strid med familiens ønsker.

Politiet skal også ha avlyttet barnas telefoner mot deres vilje. Det hevdes i tillegg at politiet har vridd på opplysninger som barna har gitt i avhør.

Brevet var tenkt å sendes til Riksadvokaten, men ble aldri sent fordi barna fikk forsikringer om at Hagen ikke var mistenkt i saken.

Flere saker

Foreslår å fjerne "enkepensjon" Regjeringen foreslår å fjerne ordningen som gir tilleggspensjon til etterlatte. Fredag 18.09 2020
Nordmenn kjøper mer kumelk Melkeforbruket her til lands øker for første gang siden 1970-tallet. Onsdag 16.09 2020
Flere kanaler