Det opplyser Folkehelseinstituttet.

Av disse har de aller fleste 47 av 56 personer, besøkt såkalte røde land som er omfattet av karanteneplikt ved innreise til Norge.

De landene man har registrert mest smitte fra er Kosovo, Serbia og Sverige.

I samme periode ble 9 personer smittet etter reise til Danmark, Polen eller Tyskland, land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene, altså såkalte «grønne land opplyser FHI.
Flere kanaler