Ny studie viser at altfor mange opplever smerter ved livets slutt.
Ny studie viser at altfor mange opplever smerter ved livets slutt. Foto: Shutterstock
Ifølge Statistisk Sentralbyrå dør 18 600 mennesker på norske sykehjem hvert år. Det er nesten halvparten av alle som dør i Norge. Studien konkluderer med at altfor mange mennesker opplever alt for høye smertenivåer og plagsomme symptomer ved livets slutt.

For få leger

Studien er gjennomført ved Universitetet i Bergen og strakte seg over tre år. Nesten 700 pasienter deltok ved 47 sykehjem i 35 kommuner skrive VG lørdag. En av forfatterne av artikkelen som er publisert i Journal of The American Medical Diretors Association, Bettina Husebø, setter spørsmålstegn ved om det er for få leger på norske sykehjem;

- Vi må tørre å spørre om det er for få leger på sykehjem i forhold til hvor komplisert dette egentlig er, sier Bettina Husebø, som også er leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen.

For høye smertenivåer
Studien viser også at pasienter ikke bare sliter med smerter, men også åndenød, angst, depresjon, søvnløshet og kvalme.

Det pekes på at enkel behandling som kunne ha forbedret livskvaliteten til pasientene må godkjennes av lege, som for eksempel beroligende medikamenter mot angst.