00:00 | 00:41
Regjeringen har kuttet perioden folk kan få arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år og det har ført til at flere har endt på sosialhjelp.

Elisabeth Thoresen, som står bak Facebookgruppa "Aksjon for AAP-endringer", har store forvetninger til dagens markering.

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler