0:00 | 0:59
Norsk politi har brukt elektrosjokkvåpen 168 ganger på to år. 

Det viser resultatene fra et prøveprosjekt, som er utført i politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og i Oslo de to siste årene. 

- Godt verktøy
Prosjektleder Kjetil Lussand i Politidirektoratet er positiv. 

– De som har testet det ut mener at det er et godt og nyttig maktmiddel, som kan anvendes i en del situasjoner der man kanskje ikke har hatt tilgjengelig maktmiddel som er egnet. Da tenker jeg spesielt i den gråsonen mellom de mildere maktmidlene og skytevåpen, sier Lussand.

Det har vært en nedgang i bruken siste kvartal. Seks ganger ble det avfyrt elektrosjokkvåpen, fire ganger ble det brukt som trussel. Ser på man hele 2020 under ett ble det brukt elektrosjokkvåpen fire ganger og brukt som trussel 39 ganger, ifølge tall fra POD.

Truende situasjoner
Det er spesielt én konkret situasjon politiet har vært i hver gang det har vært nødvendig med elektrosjokkvåpen, forteller Lussand. 

– Det er der motparten har kniv eller skarpe gjenstander som nok er den dominerende henselsestypen i disse sakene, sier Lussand. 

Han sier metoden er en erstatning for situasjoner hvor det er nnødvendig å beskytte seg selv, uten å bruke skytevåpen.

– Jeg sier ikke at det er helt risikofritt, og det er åpenbart smertefullt for motparten å bli utsatt for det, men det at man har et virkemiddel som kan virke i noen situasjoner der politiet ellers ville brukt skytevåpen vil jo være en stor fordel og en stor positiv gevinst, sier Lussand.

Slik virker elektrosjokkvåpen
Den høye spenningen på inntil 50.000 volt lammer nervesystemet som styrer musklene, samtidig som den lave strømstyrken på noen tusendels ampere ikke påfører kroppen skade.

Nå skal prosjektet evalueres og evalueringen vil bli overlevert til Justisdepartementet før sommeren.

Flere kanaler