Planeten ligger 111 lysår unna jorden og er på en slik avstand fra en stjerne at den kan være beboelig.

Planeten er dobbelt så stor som jorden.

Flere kanaler