Færre fødsel i Norge.
Færre fødsel i Norge. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:50
Ikke på 37 år er det født så få barn i Norge som i fjor.

Det ble født 51.480 barn i 2022, det laveste antallet siden 1985, viser tall P4-nyhetene har hentet fra Statistisk Sentralbyrå.

I 1985 var antallet fødte 51.134, viser tallene.

Babyboom under pandemien
Fødselstallene i Norge har falt i mange år. Under koronapandemien ble det en liten babyboom, da antallet fødte i 2021 var 56.060, en økning på 3081 fra 2020.

- Pandemiåret der vi fikk en økning i fødselstallene er kanskje det som skiller seg mer ut da, enn denne stadige nedadgående trenden, sier demograf i Statistisk Sentralbyrå, Ane Tømmerås.

For i 2022 ble det født 4580 færre barn enn i 2021. Men dette var et brudd på en utvikling man har sett siden 2009, med synkende fødseltall.

- De fleste som får barn i Norge får mer enn ett barn og så var det mange som valgte å få barn samtidig. Det ser fortsatt ut som at det blir færre førstegangsfødende, forklarer demografen.

Ba folk få flere barn
I sin nyttårstale 1. januar 2019 oppfordret daværende statsminister Erna Solberg (H) nordmenn til å få flere barn. Oppfordringen ble gjentatt da daværende regjering la fram perspektivmeldingen i februar 2021. Den viste at mens det nå er fire yrkesaktive nordmenn per pensjonist vil antallet være to i 2060.

- Det er for mange som får barn for seint i livet og at de da får ett eller to barn i stedet for tre, som flere fikk før.  Hadde vi fått litt flere trebarnsfamilier så hadde vi dekket en del av dette hullet, sa Solberg til P4-nyhetene da.


Fødselstall de siste årene:

År

Antall fødte i Norge

2022

51480

2021

56060

2020

52979

2019

54495

2018

55120

2017

56633

2016

58890

2015

59058

2014

59084

2013

58995

2012

60255

1985

51134

(Kilde: SSB)