Det er sendt inn til sammen tre klager til Disiplinærutvalget i Advokatforeningen.

 

Uvanlig klage
Dette ble gjort i vinter, men blir først kjent nå. Advokatforeningen ville vente med å behandle saken til Gjenopptakelseskommisjonen var ferdig.

 

Den første klagen kom fra Statsadvokaten i Agder. Der etter kom det en fra hver av bistandsadvokatene til de drepte jentenes familie.

 

De mener Klomsæt har brutt god advokatskikk og taushetsplikt ved å utlevere dokumenter og opplysninger til Dagbladet underveis i den to år lange kampen for å få gjenopptatt saken til drapsdømte Viggo Kristiansen.

 

- Statsadvokaten i Agder har innberettet advokat Sigurd Klomsæt til Advokatforeningen for å ha overlevert dokumenter fra den såkalte Baneheiasaken til en journalist i Dagbladet. Dette i strid med de vilkår som ble satt i forbindelse med at advokat Klomsæt fikk tilgang til dokumentene fra politiet, sier statsadvokat Jostein Johannessen til P4.

 

- Hvor uvanlig er det at en statsadvokat legger inn en slik klage?

 

- Det er ikke så vanlig at vi innberetter advokater til disiplinærnemnda. Det har i hvert fall ikke jeg gjort tidligere.

 

Detaljerte opplysninger
P4 vet at det er snakk om store mengder dokumenter og detaljerte opplysninger.

 

- Vi ser alvorlig på det av flere grunner. Det ligger mange sensitive opplysninger i slike dokumenter. På sikt kan folk kvie seg for å gi opplysninger til politiet under en etterforskning, hvis dette kan lekkes til hvem som helst uten at det får konsekvenser, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus, som har klaget på vegne av Ada Sofie Austegard.

 

- Det kan svekke tilliten til advokatstanden hvis advokater ikke klarer å følge de påleggene de får, understreker Brækhus

 

Svertekampanje

- Dette er personangrep. De som har klaget og gitt media informasjon, gjør det jo fordi de mener de skal sverte meg, og søke å skape inntrykk av det er grunnlag for noe som er gjort, og det er det ikke. De som klager er nok presset fra noen som gjerne vil at man skal få fokuset bort fra det Baneheiasaken dreier seg om. De er livredde for at sannheten skal komme fram, sier Klomsæt.

 

Torsdag i forrige uke avviste Gjenopptakelseskommisjonen kravet fra Viggo Kristiansen om ny behandling av saken, der han hevder å være uskyldig dømt.

 

Ny runde i gang

Klomsæt opplyser til P4 at de allerede fredag leverte inn ny begjæring om gjenopptakelse. Han vil gå ytterligere runder med analyser av DNA, tidspunktene i den ti år gamle saken, og hevder hardnakket at politiet både har ødelagt bevis og holdt tilbake opplysninger.

 

Klomsæt har hatt en rekke klagesaker mot seg, og i oktober i fjor ble han felt igjen. NTB skrev da at han var klaget inn 12 ganger siden 2005. Klomsæt meldte seg ut av foreningen, og da han ville inn igjen noen uker senere ble han nektet.

 

Advokatforeningen kan behandle påstander om brudd på god advokatskikk uavhengig av om en advokat er medlem eller ikke.


Flere saker

Marie Fredriksson er død Den svenske popsangeren Marie Fredrisson er død, 61 år gammel. Tirsdag 10.12 2019
Flere nordmenn ber om hjelp til julefeiringa Stadig flere nordmenn ber om hjelp til julefeiringa. Fredag 13.12 2019
Flere kanaler