Det er mistanke om at bjørnen har tatt livet av rundt 50 sauer, opplyser Statens Naturoppsyn.

Flere kanaler