Det viser en rapport fra politidistriktet som legges frem i dag.

I fjor ble det registrert 79 saker som hatkriminalitet.

Sakene som registreres er knyttet til etnisitet, religion, seksuell orientering og funksjonshemming. Hatkriminalitet var i fjor et fokusområdet for politidistriktet.

Flere kanaler