0:00 | 0:38
I fjor ble det registrert 624 tilfeller av motivert hatkriminalitet. Det er en økning på 14 prosent fra året før, viser tall fra den ferske statistikken for anmeldt kriminalitet fra Politidirektoratet.

Innrømmer lav innsats
Konstituert politidirektør Håkon Skulstad innrømmer at deler av økningen skyldes for dårlig innsats fra politiets side.

– Politiet har dessverre over tid hatt for lite fokus på hatkriminalitet. Nå ser vi sterke utslag, særlig mot nettet. En ny arena skaper nye plattformer for å formidle den type kriminalitet, sier Skulstad.

73 prosent av anmeldelsene var knyttet til etnisk tilhørighet, 18 prosent gjaldt religion, mens 14 prosent gjaldt seksuell legning.

Mangler kompetanse
Skulstad innrømmer at de ikke har hatt god nok kompetanse til å håndtere dette godt nok.

– Vi har nok dessverre ikke hatt så god kompetanse på dette området. Det er en av våre utfordringer fremover. Så må vi de neste årene fremover prioritere hardt fremover, også mot annen veldig alvorlig kriminalitet. Særlig den seksualiserte volden, sier Skulstad.