FÆRRE PAKKEFORLØP GJENNOMFØRES INNEN FRISTEN:  65,2 prosent av alle pakkeforløp for kreft ble gjennomført innen anbefalt tid 1. tertial i 2019.
FÆRRE PAKKEFORLØP GJENNOMFØRES INNEN FRISTEN: 65,2 prosent av alle pakkeforløp for kreft ble gjennomført innen anbefalt tid 1. tertial i 2019. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:43
- Mange kreftpasienter venter alt for lenge på behandling.

Det slår helsedirektør Bjørn Guldvog fast.

Færre gjennomført på anbefalt tid
Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten fra Helsedirektoratet viser at 65,2 prosent av alle pakkeforløp ble gjennomført innen anbefalt tid 1. tertial i 2019. 

Det er langt under målet på 70 prosent og en nedgang fra samme periode i fjor, da andelen var 65,6 prosent.

- Når vi ser at det er en synkende tendens så er vi naturligvis bekymret for det. Vi ser at det særlig er strålebehandling hvor det ser ut som om gjennomføringsgraden er litt lavere enn det har vært tidligere. Spørsmålet er om det er en begrenset kapasitet på strålesiden og om ressursene utnyttes maksimalt for å få det til, sier Guldvog.

Noen foretak bruker lengre tid
Ingen av landets helseforetak nådde målet om 70 prosent 1. tertial i år.

I Helse Vest, som var best, ble 66,9 prosent av alle pakkeforløp gjennomført innen anbefalt tid. I Helse Nord som er dårligst av landets helseforetak var andelen 61,7 prosent.

- Vi følger situasjonen nøye og vil foreslå tiltak dersom ikke dette bedres, sier helsedirektøren.

Guldvog sier direktoratet nå må finne årsaken til at dette skjer.

- Vi må først og fremst forstå hva som skjer, og det må skje i en dialog med spesialisthelsetjenesten selv. Vi vet for lite om det foreløpig. Vi må også finne ut om dette kan ha negative konsekvenser for enkeltpasienter. Det er veldig viktig at vi er trygge på at hver enkelt kreftpasient får den behandlingen de skal til rett tid.

Flere kanaler