Mange helsesykepleiere er fortsatt satt til å jobbe med korona i stedet for å jobbe i skolehelsetjenesten, ifølge Landsgruppen for Helsesykepleiere (NSF).
Mange helsesykepleiere er fortsatt satt til å jobbe med korona i stedet for å jobbe i skolehelsetjenesten, ifølge Landsgruppen for Helsesykepleiere (NSF). Foto: Shutterstock
0:00 | 0:52
Da de strenge smitteverntiltakene ble innført i midten av mars ble mange helsesykepleiere omdisponert til å bistå i koronaarbeidet, blant annet ved å hjelpe til med testing og smitteoppsporing.

Da landet ble åpnet har sentrale myndigheter flere ganger oppfordret kommunene til å få helsesykepleierne tilbake i sitt vanlige virke i skolehelsetjenesten, og å verne dem fra koronatjenesten.

Likevel er det mange som fortsatt må gjøre koronaarbeid. Det reagerer barneombud Inga Bejer Engh på.

– Det er en grunn til at dette er en lovpålagt tjeneste. Dette er ansatte i kommunen som driver med viktig, forebyggende arbeid blant barn og unge, blant annet med psykisk helse. For noen barn utgjør disse personene en viktig støtte i det daglige livet. Derfor er det svært alvorlig hvis de da i begrenset grad har mulighet til å gjøre jobben sin, sier Bejer Engh, som understreker at dette ofte går utover de mest sårbare av de yngre.

Blir raskt omdisponert tilbake

Bejer Engh ber nå Barne- og familiedepartementet om å opprette og føre tilsyn med kommunene som ikke følger retningslinjene. Hun får støtte fra lederen i Landsgruppen for Helsesykepleiere (NSF), Ann Karin Swang.

– Kommunene er nødt til å ta inn over seg at dette er en del av normalsituasjonen nå, og at det er en situasjon vi skal være i veldig lenge framover i tid, sier hun.

Ifølge Swang har flere helsesykepleiere kommet tilbake til sin vanlige jobb de siste to ukene, enten helt eller delvis. Men når smitte oppstår, blir de raskt omdisponert tilbake til koronaarbeidet.

– Og det oppstår jo stadig smitte rundt om i landet nå, sier hun.

Frykter å miste tilliten

Landsgruppen for Helsesykepleiere savner en mer varig løsning på situasjonen, og mener kommunene burde vært rigget for slike situasjoner nå.

– De trenger en god og realistisk beredskapsplan med tanke på at smitte kan oppstå.

– Hva er konsekvensene av at helsesykepleiere blir omdisponert til å jobbe med korona?

– Det er at ting ikke blir avdekket, og at de som trenger oss ikke når oss. I tillegg er vi også med på å bygge ned tjenesten og miste tilliten hos brukerne våre fordi det er så uforutsigbart om vi er der eller ikke, sier hun.
Flere kanaler