Endringen trer i kraft i november, og målet er at færre tenåringen skal bli avhengige av røyk.

95 prosent av alle som røyker i USA begynner før de har fylt 21, ifølge den amerikanske kreftforeningen.

Flere kanaler