I en fersk måling Sentio har gjort for Nationen og Klassekampen svarer 56,9 prosent av de spurte at de er imot EU-medlemskap.

Motstanden mot norsk EU-medlemskap har aldri vært sterkere enn nå, og seniorforsker Ulf Sverdrup ved ARENA tror den økonomiske krisen i flere EU-land er årsaken.