0:00 | 0:48
Begge vedtakene ble endelige etter flere timer med heftig debatt.

Innstrammingen i abortloven innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i en nemnd.

Avviklingen av pelsdyrnæringen betyr at de rundt 200 pelsdyrbrukene som er igjen i Norge skal avvikles innen 2025.

Flere kanaler