Det skriver Oljedirektoratet i sin oppsummering av året hittil.

Det er påbegynt 79 nye utvinningsbrønner, færre enn første halvår 2018.

Generelt er produksjonen fra norsk sokkel god, med lave utslipp til luft og sjø sammenlignet med andre produsentland, skriver direktoratet i sin rapport.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler