Vannstanden var mer enn én meter over beregnet tidevann som følge av ekstremværet Elsa, og flytebroa fra Bjørvika til Sørenga var stengt.

Flere kanaler