Fartsgrensen økes fra ti til 15 kilometer i timen, opplyser samferdselsdepartementet.

Departementet har tidligere uttalt et en slik økning kan gå utover trafikksikkerhten, men at det samtidig vil være positivt for brukerne.

Flere kanaler