Kvinnen i Troms ble i tingretten dømt til å betale en bot på 12 000 kroner. Hun anket dommen til Hålogaland lagmannsrett, som forkastet anken fordi de var enige med dommen. Men nå har Høyesterett bestemt at de skal behandle saken.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler