Kvinnen i Troms ble i tingretten dømt til å betale en bot på 12 000 kroner. Hun anket dommen til Hålogaland lagmannsrett, som forkastet anken fordi de var enige med dommen. Men nå har Høyesterett bestemt at de skal behandle saken.

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler