Det er samme straff som han fikk i Borgarting lagmannsrett.

Hussain er også dømt for å ha bidratt med økonomisk og annen støtte til IS.

Høyesterett mener han var å anse som IS-deltaker fra slutten av 2013 til desember 2015.

Flere kanaler