I dag er det hver femte nordmann som snuser fast i hverdagen.
I dag er det hver femte nordmann som snuser fast i hverdagen. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:54
Hver femte nordmann bruker snus. 

Tall P4-nyhetene har hentet fra Statistisk Sentralbyrå viser at 15 prosent av alle nordmenn over 16 år nå snuser fast, mens fem prosent snuser av og til.

Beregninger P4-nyhetene har gjort viser at det er en økning på 100 prosent siden 2007, da seks prosent brukte snus fast og fire prosent brukte snus av og til.

- Men økningen i norske snusbrukere vil trolig ikke fortsette, sier tobakksforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.


Snus ikke lenger en erstatning for røyk

Forskeren mener snusbruken trolig vil holde seg stabil de neste årene, og sier økningen først og fremst skyldes at færre nordmenn røyker. 

- De fleste snusbrukere har jo kommet fra det røykende segmentet av befolkningen, sier Lund. 

Fra 2007 til 2022 har andelen røykere blant voksne nordmenn, både de som røyker fast og av og til, falt med 56,25 prosent. 

Per 2022 er det sju prosent som røyker fast og sju prosent som røyker av og til. I 2007 var det 22 prosent som røykte fast og ti prosent røykte av og til.

Unge sørger for økning
Likevel ser man én spesiell gruppe som er med på å trekke snusstatistikken oppover. 

- Vi har noen ungdommer som har gått rett på snusbruk, uten forutgående røyking. Det er negativt, sier tobakksforskeren. 

Dette dreier seg først og fremst om unge kvinner. Bare det siste året har kvinner i alderen 16 og 24 år som snuser daglig økt fra 12 prosent i 2021 til 16 prosent i 2022. For de mellom 25 og 34 år er det 22 prosent som bruker snus.

- Fra helsehold så anbefalinger vi ingen å begynne å bruke snus, med mindre det er for å slutte med farlig røyking, sier Lund, som understreker at det er mindre helserisiko ved snusing. 

- Men er du bekymret for økningen da?

- Ikke veldig bekymret, og i alle fall ikke like bekymret som det vi hadde grunn til å være hvis vi går tilbake noen tiår og da så på utviklingen for røyking, sier Lund.