Tilsynet vil skjerpe boliglånsforskriften, blant annet ved å senke grensen for maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Konsernsjef Marianne Gjertsen Ebbesen i OBOS sier til DN at Finanstilsynets forslag særlig vil ramme unge mennesker i etableringsfasen.

Flere kanaler