Over 20 prosent av alle barn og unge som henvises til spesialhelsetjenesten blir avvist.
Over 20 prosent av alle barn og unge som henvises til spesialhelsetjenesten blir avvist. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:39
De siste tre årene har over 20 prosent av alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten for barn og unge blitt avvist. 

Det viser en oversikt P4-nyhetene har hentet fra Helsedirektoratet. 

I 2018 ble 21 prosent avvist, i 2019 var andelen 23 prosent, og i 2020 var det igjen 21 prosent avvisninger.

- Disse barna faller mellom to stoler, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Mangel på lavterskeltilbud

Barneombudet mener de høye tallene skyldes at altfor mange barn henvises til spesialisthelsetjenesten fordi det ikke finnes andre tilbud.

- De får da ikke i hjelp i spesialisthelsetjenesten, og de får ikke hjelp i kommunen sin. Og det er alvorlig, sier ombudet. 

Barna som blir avvist i psykiatrien har blitt vurdert til å ikke ha rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten. Bejer Engh tror altfor mange henvises dit på uklare grunnlag.

- Det er ikke meningen at de skal få hjelp i spesialisthelsetjenesten, meningen er at de skal få hjelp i kommunene. 

Hun mener presset på barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) øker fordi kommunene ikke har andre tilbud for de med lettere psykiske plager. 

- Det er veldig mange kommuner som ikke har tatt det ansvaret de har om å gi et tilbud for lette og moderate plager til barn. Så lenge kommunene ikke bygger opp et lavterskeltilbud, så vil BUP bli sprengt, sier Bejer Engh. 

- Høyre har ikke levert

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre mener regjeringen ikke har skaffet nok lavterskeltilbud til barn og unge som sliter. 

- Høyre lovet å gjøre et ordentlig løft på dette, men det har ikke skjedd. Så der trengs det en full gjennomgang, og en styrking, sier Støre.

Da Høyre gikk til valg i 2017 var en av deres store saker å styrke psykisk helsevern, og de ville prioritere psykisk helse som en av sine viktigste satsinger. 

- Vi har ikke lykkes med å få dette der vi ønsker, sier helseminister Bent Høie. 

At spesialisthelsetjenesten mener mange unge ikke har rett til hjelp hos dem, og dermed avviser henvisninger, er noe helseministeren peker på som vanskelig.

- Jeg er jo redd for at mange av disse da ikke får beskjed om hvor det rette stedet er, om ikke spesialisthelsetjenesten er stedet de skal få hjelp. Dette er noe vi jobber med, og skal forbedre og rette opp i, sier Høie. 


Flere kanaler