0:00 | 0:42
Foreningen Barnehageopprørert 2018 overleverte flere hundre historier om lav bemanning og hva det har fått av konsekvenser for barna.

Sanner medga at det er en stor utfordring i mange norske barnehager at bemanningen er lav, men at regjeringen har gjort flere tiltak for å bedre situasjonen.