00:00 | 00:42
Foreningen Barnehageopprørert 2018 overleverte flere hundre historier om lav bemanning og hva det har fått av konsekvenser for barna.

Sanner medga at det er en stor utfordring i mange norske barnehager at bemanningen er lav, men at regjeringen har gjort flere tiltak for å bedre situasjonen.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler