Foto: Shutterstock
0:00 | 0:46
Til tross for stor belastning under pandemien, er antall intensivplasser ved norske sykehus fortsatt 278. Det samme antallet som i mars 2020.

President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, sier til P4-nyhetene at dersom en ny pandemi rammer Norge, vil det bli meget utfordrende.

- Så hvis det samme skulle slå oss, så er vi i en ganske lik situasjon som i 2019, selv om vi har mye lærdom. Vi har også helsepersonell som har stått på ganske hardt i drøye to år, sier Rime. 

Jobber med saken
Helseminister Ingvild Kjerkol sier nå at arbeidet med å utvide antallet intensivplasser ved norske sykehus er i full gang.

I begynnelsen av 2022 ba Kjerkol de ulike helseforetakene utrede hva som trengs for å utvide tilbudet og nå skal arbeidet være i gang.

- Helseforetakene har avklart faglige uenigheter, som har preget feltet, sånn at vi er enige om hva en intensivplass er og skal være, sier helseministeren til P4-nyhetene. 

Færre plasser nå enn i 2009
Kjerkol sier alle helseregionene nå har planer for å øke kapasiteten både på kort og lang sikt. 

Etter svineinfluensaen i 2009 hadde Norge 290 intensivplasser. Men etter dette har antallet falt år for år og er nå 278. Rime sier det nå må bevilges penger slik at sykehusene kan ruste opp.

- Dette er kunnskap som tar tid. Det tar lang tid å utdanne de fagfolkene som skal betjene intensivavdelingen. Dette må regjeringen ta på alvor nå fremover og øke utdanningskapasiteten og sikre at vi har beredskap i norske sykehus. Vi har for få intensivplasser i hverdagen også, til å håndtere en normal situasjon, så det er klart at dette er viktig at det følges opp som det er lovet, påpeker presidenten i Legeforeningen.

Satsing i statsbudsjettet
Regjeringen har ikke et klart mål om hvor mange intensivplasser Norge trenger, men har i statsbudsjettet for 2023 satt av 199 millioner kroner til videreutdanning av spesialsykepleiere.

- Vi har ikke noe måltall, men vi har lagt til rette nå for at flere kan utdannes slik at vi kan øke intensivkapasiteten på sikt, avslutter Kjerkol.