Foto: Shutterstock
0:00 | 0:45
 En ny undersøkelse gjort av Nasjonalforeningen for folkehelsen viser at 48 prosent av norske kommuner sier de ikke er forberedt på flere demenspasienter. 

- Det er et alvorlig funn, sier leder i foreningen Mina Gerhardsen

Kraftig økning

For økningen i antall demenspasienter kan bli svært stor i årene som kommer. I dag har i overkant av 100.000 mennesker sykdommen i Norge. I følge Gerhardsen venter de en dobling i antall pasienter de neste 20 årene. 

- Allerede i dag mangler det sykehjemsplasser, fagpersonell og ikke minst aktivitetstilbud som er svært viktig for demensbehandling, sier hun. 

Kombinasjonen økende antall pasienter og dårlig forberedte kommuner kan bety at alvorlig syke pasienter ikke får oppfølgingen de trenger, frykter Gerhardsen. 

Bekymrede pårørende

- Jeg har opplevd å miste moren min mer og mer. 

Det forteller Katinka Greve Leiner fra Oslo. Hennes mor Inger Leiner har demens og bor hjemme hos Katinka og mannen. 

- Hukomelsen hennes er blitt gradvis borte og i dag glemmer hun ting vi har snakket om bare minutter tidligere, sier Leiner. 

Hun savner tettere oppfølging fra det offentlige og sier familien har måttet selv betale for private tjenester for å avlaste. 

- Dette er en sykdom som krever mye av pårørende, sier hun. 

Både Gerhardsen og Leiner peker på at den mest effektive måten og hindre utviklingen av demens er at pasient holder seg engasjert og aktiv. Det krever tett oppfølging og dermed også mye tid. 

- Dette er det på høy tid at politikere tar inn over seg. Det må bevilges mer ressurser til både forskning på behandling og så må kommunene settes i stand til å håndtere flere pasienter, sier Gerhardsen.


Flere kanaler