Mange pasienter går i stadig lengre tid med plager før de får hjelp.
Mange pasienter går i stadig lengre tid med plager før de får hjelp. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:49
Ikke på sju år har pasienter måttet vente så lenge på behandling på sykehus som nå.

I fjor ventet folk i gjennomsnitt 66,1 dager på hjelp hos spesialisthelsetjenesten, viser Helsedirektoratets statistikk. 

Det er den lengste ventetiden siden 2015.

Økning i bekymrede henvendelser

Mange av de som står i kø tar kontakt med Pasient- og brukerombudet, og er urolige. 

- Rett og slett at man enten er bekymret en sykdomsutvikling, fordi man må vente, eller at man går med daglig vondt, sier nasjonal talsperson Jannicke Bruvik.

Pasient- og brukerombudet ser en stadig større økning i henvendelser og klager på ventetid. 

Det er ventetiden på somatikk, altså operasjoner og behandling av kroppslige sykdommer og plager, som det siste året har vært lengst - opp mot 76 dager.

- De blir jo gående med plager lengre da. Og gjerne med en redsel for at man skal få en stor sykdomsutviklingen i den ventetiden, som gjør at de får et dårligere sluttresultat enn det de ville fått hvis de hadde blitt operert tidligere, sier Bruvik. 

- Må ha ærlig samtale om prioritering

Helseminister Ingvild Kjerkol mener dette først og fremst skyldes tre år med pandemi. 

- Mye planlagt behandling har blitt utsatt, sier Kjerkol.

Hun mener det er å forvente at køene og ventetiden på lengre sikt vil gå ned. 

- Det som er målet for ventetid i 2023 er at det ikke skal øke mer enn i fjor. Vi er nødt til å ha en ærlig samtale om det å prioritere, når situasjonen er såpass krevende som det den er nå, sier Kjerkol. 

I går holdt helseministeren årets sykehustale, hvor hun ba sykehusene stramme inn på økonomien, og vurdere å fase ut enkelte behandlingstilbud og -metoder.