Det viser de nye vannprøvene fra Sandungen vannverk.

I tillegg har det vært full gjennomgang av hvordan vannbehandlingen har fungert den siste tiden, og ikke funnet noen avvik.

Dermed oppheves nå kokepåbudet for innbyggerne som får drikkevannet fra Sandungen vannverk.

Flere saker

Må sørge for økt bemanning Hvis ikke forholdene for landets jordmødre bedres, vil det få alvorlige konsekvenser for de fødende. Fredag 16.08 2019
Flere kanaler