Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:51
Den nye abortloven ble innført 1. september 2019. Loven ble endret slik at gravide med flerlinger må i en abortnemnd dersom de ønsker å fjerne ett eller flere friske fostre.

-Ingen grunn til bekymring

Mange var kritiske til loven. Både politikere og fagmiljø ønsket en grundigere utredning, flere mente saken ble for lite belyst.

Tall fra St. Olavs Hospital, som er de eneste som gjennomfører fosterreduksjoner i Norge, viser at det ikke er noen endring i antallet fosterreduksjoner etter at loven trådte i kraft. Den nye loven tar fortsatt godt vare på kvinnene, sier Torbjørn Moe Eggebø ved  Senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital;

- Vi har ikke sett noen endringer i tallene. Vi har hatt så mange henvendelser etter 1. september som vi ville forventet utfra tendensene de tidligere årene.

Færre henvendelser fra utlandet

Selv om kvinnenes ønske om reduksjon nå må gjennom en abortnemnd, viser tallene at det utføres like mange reduksjoner som før.

Totalt ble det utført 23 fosterreduksjoner i fjor, 15 av dem var av friske fostre. Siden loven trådte i kraft 1. september er det blitt uført 6 fosterreduksjoner, noe som er på normalen i følge Eggebø:

- Kvinnene er ikke blitt lidende som følge av den nye loven.

Men en ting har endret seg siden den nye abortloven kom. Henvendelser fra utlandet har nesten stoppet opp forteller seksjonsoverlegen:

- Utlendingene følger med på hva som skjer i Norge og på diskusjonene om abort i Norge. For oss er det en fordel at vi nå ikke har disse henvendelsene fra ulandet lenger. For det var veldig vanskelig for oss å forholde oss til disse henvendelsene.

Viktig at kvinnene er i fokus

Jordmorforeningen var en av kritikerne til loven. De ønsket mer utredning før loven ble innført. De sier det er litt tidlig nå og konkludere med at loven ikke fører til noen endringer i fosterreduksjoner. Men de er glad for at like mange kvinner får i gjennom sine ønsker om reduksjon av foster nå som før, forteller leder Kari Aarø:

- Det er viktig at vi ikke får flere innskrenkninger i dagens abortlov. Det må fortsatt være sånn at vi i Norge er i føresete når det kommer til kvinners rettigheter og  selvbestemt abort. 

Hun forteller videre at fokuset må være å ivareta kvinnene;

- Det er viktig å ivareta kvinnene som nå må møte i en nemnd slik at de får god oppfølging både når de skal ta fosterreduksjon, eller om de får avslag på søknaden. Det er jeg sikker på at faglig personell tar seg av og gir de gode samtaler.
Flere kanaler