Partene i meklingen har ti timer på overtid klart å bli enige om en ny tariffavtale.

Avtalen innebærer et generelt tillegg på 50 øre per time, og alle minstelønnssatser øker med 1,40 kroner fra 1. april neste år.

Parat fikk også gjennomslag for at ansatte ikke skal forskjellsbehandles når det gjelder forskuttering av sykepenger.

800 ansatte i de største byene i landet sto klare til å legge ned arbeidet dersom meklingen ikke førte fram.

Flere kanaler