Per og Veronica Orderud på låven på Orderud gård på Sømumsand.
Per og Veronica Orderud på låven på Orderud gård på Sømumsand. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
0:00 | 0:38
Politiadvokat Andreas Lund i Øst politidistrikt sier til P4-nyhetene at det har kommet inn mange nye tips etter dokumentarserien på NRK i fjor høst, om trippeldrapet på Orderud gård. 

Men ingen av tipsene gjør at politiet ønsker å gå videre med saken.

– Det er ting som kan undersøkes, men for at politiet skal gå inn og gjenoppta saken, bør det komme inn noe helt konkret som vi mener kan være av betydning for spørsmålene som fortsatt er åpne, sier Lund.

Søkte saken gjenopptatt
Per og Veronica Orderud søkte i fjor sommer om å få tatt opp igjen trippeldrapssaken mot dem. Privatetterforsker Tore Sandberg sendte da inn en begjæring om gjenopptakelse av en av Norges mest omtalte drapssaker. 

Sandberg sa da til P4-nyhetene at flere nye bevis skal sørge for at Per og Veronica Orderud blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

– Vi har et utelukkelsesbevis for de to, og et svært stort antall begrunnelser for at saken må gjenopptas, fortalte Sandberg.

Gjenopptakelseskommisjonen håper på en avgjørelse om gjenopptakelse av saken til neste år. Selv om politiet nå ikke vil etterforske saken, samarbeider de tett med kommisjonen.

– Vi videreformidler ting som kan ses på av kommisjonen, og de tar kontakt for bistand av oss for å ettergå ting, forteller politiadvokaten. 

Fremdeles er ingen dømt
Ingen er dømt for faktisk å ha utført drapene på Kristian Magnus og Marie Orderud, samt deres datter Anne Orderud Paust, natt til pinseaften 22. mai 1999. 

Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel. Årsaken skulle være en konflikt om arv av gården. 

Alle de fire anket til Høyesterett. Kirkemos sak ble tillatt prøvet og senere forkastet.
Flere kanaler