Den iranske utenriksministeren håndhilste kun på mennene.

Huidtfeldt sier til NTB at hun ikke vil mene noe om saken, men karakteriserer møtet som åpent og direkte.

Flere kanaler