Brasils president har opplyst at avtalen er i boks.

Mange har reagert på dette. Blant annet SV-leder Audun Lysbakken som sier til NTB at det er en skandale om Norge slutter seg til avtalen så lenge Brasil ikke gjør mer for å stanse avskogingen av regnskogen.

Flere kanaler