Det betyr at installasjoner til havs må bygges mer robuste enn nå.

Bølgeforsker Øyvind Breivik ved Meteorologisk institutt sier til Aftenposten at endringene blir dramatiske. Det vil bli større variasjoner mellom uvær og normalt vær.
Flere kanaler