Jensen er invitert til den britiske tenketanken Henry Jackson Society i London, en stiftelse med sterke bånd til Det konservative partiet som er Høyres søsterparti.

I invitasjonen blir Jensen kalt den norske Margaret Thatcher, noe Jensen ser på som en ære, skriver VG.
Flere kanaler