Johnson har begrunnet den fem uker lange stengingen med at han trenger tid til å forberede åpningen av Parlamentet. Mens hans politiske motstandere mener det er for å hindre politikerne i å fatte vedtak som kan stanse eller utsette Brexit.

Flere kanaler