Johnson har begrunnet den fem uker lange stengingen med at han trenger tid til å forberede åpningen av Parlamentet. Mens hans politiske motstandere mener det er for å hindre politikerne i å fatte vedtak som kan stanse eller utsette Brexit.

Flere saker

Naive foreldre kan gi mer ungdomsfyll - Ungdom vil drikke mer ansvarlig hvis de ikke får smake alkohol hjemme før de fyller 18 år. Lørdag 14.09 2019
Flere kanaler