Det blir stadig vanskeligere å få tak i vikarer, ifølge Jordmorforeningen.
Det blir stadig vanskeligere å få tak i vikarer, ifølge Jordmorforeningen. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:39
– Lav bemanning på fødeavdelingene i sommer rammer både de ansatte og de fødende, sier leder Kari Aarø i Jordmorforeningen.

Hun forteller at tilgangen på vikarer har vært vanskelig de siste årene, og har bare blitt verre og verre.

På grunn av koronaviruset kommer det heller ikke like mange jordmor-vikarer fra nabolandene våre som det vanligvis gjør. I tillegg er det jordmormangel i Sverige og Danmark også, noe som gjør at de er sterkt ettertraktet der de er, ifølge Aarø.

– En del av de største fødeavdelingene i Norge har også et stort arbeidspress, noe som gjør at de svenske og danske jordmødrene i mindre grad ønsker å komme til oss, sier Aarø. Hun legger til at fødeavdelingene har vært avhengige av vikarer fra nabolandene i hvert fall 15 år.

Ansatte belager seg på å ta ekstravakter
Jordmorforeningen har de siste årene hatt en generell bekymring for bemanning. Nå forbereder jordmødrene seg på å måtte stille opp ekstra i sommer dersom det blir nødvendig.

– Vi vet at de er parat til å stille opp. Hvis vi hadde hatt en bemanning ellers i året som gjorde at vi tålte endringer i innkommende fødende og sykemeldinger, så hadde det vært mye enklere å løse. Det har jo egentlig Covid-19 bevist også, generelt for helsevesenet, at vi går med altfor lav bemanning med tanke på endringer, kriser eller ferier, sier Aarø.

Den beste løsningen ligger altså ikke i å ta inn flere vikarer, mener Jordmorforeningen.

– Aller helst ønsker vi å ha en mye bedre grunnbemanning som gjør at vi slipper å belage oss på så stor bruk av vikarer.

Bemanning skal prioriteres
Helseminister Bent Høie (H) erkjenner at det er for lav bemanning på fødeavdelingene. I en rapport fra Helsedirektoratet, som blant annet Jordmorforening har bidratt til, slås det fast at kompetanse og bemanning må prioriteres. Høie sier han har bedt helseregionene om å følge anbefalingene i rapporten.

– Vi har kommet fram til at fødeavdelingene generelt bør ha noe bedre bemanning og det er et arbeid som er fulgt opp og gitt som oppdrag til helseregionene.

Helseministeren er likevel trygg på at sykehusene finner gode løsninger.

– Denne sommeren her står jo hele Helse-Norge i en litt annerledes situasjon, det er vanskelig å få tak i vikarer og folk føder om sommeren også, så vi er avhengige av godt samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte for å fylle opp vaktene, sier Høie, som understreker at det fortsatt kommer noen vikarer fra nabolandene våre.

– Er du bekymret for bemanningen nå i sommer?

– Jeg er ikke bekymret med utgangspunkt i at jeg opplever at sykehusene tar dette på alvor og prøver å finne gode løsninger. Men det er klart, det kan innebære noe økt belastning på de som jobber på sykehusene våre, fordi de får flere vakter og at ferieavviklingen kanskje ikke går som planlagt, sier han.

– Forventer at helseforetakene følger opp
Kari Aarø i Jordmorforeningen håper sykehusene følger anbefalingene i rapporten, men hun vet at den økonomiske situasjonen for sykehusene er utfordrende. 

– Det er stramme økonomiske rammer og det handler om prioriteringer. Til nå har vi ikke sett at fødselomsorgen har blitt prioritert, men det er et veldig tydelig signal fra helseministeren. Vi forventer at helseforetakene følger det opp, og at vi nå får en bedre bemanning, sier hun.

Flere kanaler