Liggetiden på barsel har gått ned under koronapandemien. Det uroer Jordmorforeningen.
Liggetiden på barsel har gått ned under koronapandemien. Det uroer Jordmorforeningen. Foto: Shutterstock (Illustrasjonsfoto)
0:00 | 0:55
Ferske tall fra Medisinsk fødselsregister viser at liggetiden på barsel i snitt var på bare 2,5 døgn fra mars til juni i år, mens tallet var 2,7 døgn i fjor. 

Leder i Jordmorforeningen, Kari Aarø, er redd kvinner og barn ikke får den hjelpen de trenger.

- Vår bekymring er jo at de barselkvinnene ikke får den oppfølgingen de har behov for, sier Aarø.

Større pågang i kommunene
På sykehuset får de blant annet hjelp og veiledning til amming og oppfølging av barseldepresjon. At kvinnene reiser hjem før merkes i kommunene.

I en undersøkelse blant 198 jordmødre svarte 41 prosent at de blant annet merket økt grad av fødselsdepresjon.

- Vi har fått tilbakemelding fra jordmødre i kommunene om at de får flere henvendelser, forteller hun.

Stort informasjonsbehov
Også den frivillige organisasjonen Ammehjelpen.no har hatt stor pågang. 

Artikler om ammestart har hatt en økning på 35 prosent i antall treff fra 1. mars til 1. juli, sammenliknet med samme periode i fjor. Total har nettsiden hatt en økning på 16 prosent.

På organisasjonens facebookside har det kommet mange sprøsmål om ting Ammehjelpen ikke kan svare på.

- Det har ikke bare vært ammespørsmål. Det har kommet spørsmål om depresjoner og praktiske ting. Vi så et stort udekket behov, sier daglig leder Anne Sigstad.

Barselomsorgen må styrkes
Tall fra Helsedirektoratet viser at flere har fått fødselsdepresjon under pandemien.

Aarø mener det nå er viktig at kvinner som trenger hjelp fanges opp. Hun mener det må ansettes flere jordmødre i kommunen, i tillegg må barselomsorgen ved sykehusene styrkes.

- Hvis ikke er jeg redd for at det får konsekvenser for mors psykiske helse, men også for det nyfødte barnet hvis man ikke oppdager at det får for lite mat eller andre ting, sier hun.

Flere kanaler