0:00 | 0:39
- Det mangler 250 jordmødre på sykehusene og minst 1000 i kommunene.

Leder Hanne Chalotte Schjelderup i Jordmorforbundet sier det er en prekær mangel på jordmødre i landet. 

Den kan bli større i fremtiden.

Vikarkrise

For i følge Kari Aarø, leder i den andre store fagforeningen for jordmødre i Norge, Den norske jordmorforeningen, står Norge overfor en vikarkrise i de kommende årene. 

- Fram til nå har vi vært avhengig av innleide vikarer, og mange av de har kommet fra Sverige og Danmark. Det kan vi ikke belage oss på i framtiden, sier hun.

For våre nordiske naboer sliter begge med mangel på jordmødre selv og ifølge Aarø nektes nå blant annet danske jordmødre og reise til Norge for å jobbe ekstra. 

- Selv etter pandemien kan det bli svært vanskelig å få tak i nok vikarer, sier Aarø. 

- Klar over problemet

- Dette er et problem vi er klar over og jobber med, sier helseminister Bent Høie

Ifølge Høie har Regjeringen kommet med en rekke tiltak for å bedre grunnbemanningen av norske jordmødre. 

- Pandemien har vist helsetjenesten er sårbar og dette er bakgrunnen for at jeg har gitt sykehusene oppdrag å legge til rette for utdanning av flere jordmødre for å på sikt bedre bemanningen. 

Aarø etterlyser mer umidelbare tiltak 

- Utdanning tar lang tid, men problemet er her og nå. Det viktigste vi kan gjøre nå er å sørge for at de jordmødrene som allerede er i yrket ikke slutter, sier hun.  


Flere kanaler