Det mener professor i sjørett Trond Solvang ved Nordisk institutt for sjørett.

Solvang presiserer at han ikke har grunnlag for å mene hva utfallet i denne saken bør være, men viser til norsk rettspraksis for lignende saker med skipskollisjoner, hvor det gjøres feil av flere parter.

Flere kanaler